Research Activities

Division of Materials Science and Chemistry
Research Field Professor Associate Professor Senior Assistant Professor Assistant Professor
Environmental Chemistry and Materials Masato MACHIDA Jyunya OOYAMA Satoshi HINOKUMA
Tetsuya KIDA
Structural Materials Sadahiro TSUREKEWA Mitsuhiro MATSUDA
Kazuki TAKASHIMA Tsuyoshi MAYAMA
Youji MINE
Organic Materials and Polymers Masashi KUNITAKE Tsuyoshi FUKAMINATO Sunnam KIM
Seiji KURIHARA Makoto TAKAFUJI Satoshi WATANABE
Hirotaka IHARA Yutaka KUWAHARA
Physical Chemistry Shintaro IDA Michio KOINUMA
Katsuhiko NISHIYAMA
Soitiryou YOSHIMOTO
Functional Materials Design Motohide MATSUDA Toshiyuki KOZUKA
Takeshi HASHISHIN
Hiroyuki YOKOI
Biochemical Science and Technology Toshihiro IHARA Shigeru MORIMURA Yusuke KITAMURA
Takuro NIIDOME Manabu SUGIMOTO Yosuke KATSUDA
Masayo SAKATA
Silk Science and Technology Hiroto OTA
Page Top