Research Activities

Division of Environmental Science

Please replace “※” with “kumamoto-u.ac.jp” in e-mail address.

Research Field Professor Associate Professor Senior Assistant Professor Assistant Professor
Water Resource and Environment Terunori OMOTO Tomoko MINAGAWA Kei ISHIDA
Gozo TSUJIMOTO
Architectural Environment and Building Services Keiji KAWAI Masahito TAKATA
Asako HASEGAWA
Architectural Planning and Design Yasunobu ONISHI
Hideaki KATSURA
Tomoyuki TANAKA
Architectural History and Urban Planning Kazuhisa IKI Riken HONMA
Ryuichi ITO
Mechanical System Design Kazuhito FUJIWARA Masatoshi KURODA Hidehiro HATA
Yasuo MARUMO Fumiko KAWASHIMA
Kazuya MORI
Robot, Control and Instrumentation Group Ippei TORIGOE Makoto KUMON Teruo YAMAGUCHI Sadaaki KUNIMATSU
Hiroshi HARADA Ikuro MIZUMOTO Kei NAKATSUMA
Probability and Statistics Daehong KIM Manabu IWASA
Biomedical and Welfare Engineering Yuichi UEDA Tomohiko IGASAKI Tadashi SAKATA
Intelligent Information Technology Tsuyoshi USAGAWA Kohichi OGATA Gou KOUTAKI
Seisuke YASUNAMI
Satoshi SAGA
Signal and Information Processing Hua-An ZHAO Akio TSUNEDA Masayuki TANABE
Masahiko NISHIMOTO
Computer Engineering Toshinori SUEYOSHI Morihiro KUGA Motoki AMAGASAKI
Masahiro IIDA
Big Data Science and Technology Masayoshi ARITSUGI Hyo ASHIHARA Masato KIYAMA
Yasushi SAKURAI Yota OTACHI Yuuki MANABE
Yasuko MATSUBARA
Environmental and Biochemical Technology Shigeru MORIMURA Hiroto OTA
Manabu SUGIMOTO
Page Top